Меню
Villa Azzura

Резервата Ропотамо

Ропотамо е резерват, разположен на около 50 km южно от град Бургас и на 80 км от Несебър, в район с изключително разнообразни биотопи. На територията на резервата се намират множество забележителни и уникални природни обекти, като лиманът на река Ропотамо, блатото Аркутино и лонгозни гори, които на тази географска ширина се срещат много рядко. Различни скални феномени, мочурища и блата могат да бъдат видяни в защитената територия. Резерватът е част от по-голямата защитена зона Рамсарско място Ропотамо.